David Munk-Bogballe – Din kandidat i Randers og Østjylland

 

SKAT

VI SKAL IKKE BESKATTES FRA FAMILIE, HUS OG HJEM

Danskerne skal have større frihed til at indrette sig, som de ønsker. Særligt familier skal have et større økonomisk råderum, så det bliver muligt at bruge mindre tid på at arbejde og mere tid sammen med børnene, mens de er små.

Indkomstskatterne skal sænkes i bunden, og topskatten fjernes, så læger, håndværkere og andre faggrupper ikke straffes skattemæssigt for at yde en ekstra indsats, når de går på arbejde. Samtidig skal registreringsafgiften fjernes, så flere kan få råd til en god, sikker og miljøvenlig familiebil.

Endeligt skal grundskylden og ejendomsværdiskatten udfases, så man ikke skal frygte at blive beskattet ud af sit eget hus. Og så er der arveafgiften; den skal afskaffes, for det skal kunne betale sig at spare op til næste generation, og staten skal ikke tjene penge på, at ens nære går bort.

Danskerne er i dag blandt verdens allerhårdest beskattede borgere, og det høje skattetryk er kun blevet muligt, fordi Skat siden 1970 har haft beføjelse til at trække indkomstskatten hos arbejdsgiveren, inden lønnen overhovedet er gået ind på lønkontoen. Den mulighed skal Skat ikke længere have. Kildeskatten skal afskaffes, og der skal indføres en flad skat på indkomst, så danskerne selv kan overføre deres skat via netbank, ganske som der betales husleje, børnehave mv.

FOLKESKOLE

EN FOLKESKOLE MED MORGENSANG, FRIHED OG DANNELSE

På de danske folkeskoler skal der fokuseres på kundskaber, færdigheder, disciplin og dannelse. Der skal være ro i klasserne, så eleverne kan fordybe sig og følge undervisningen, for vi skal sikre os, at man ikke kan løbe om hjørner med den danske ungdom.

For at styrke sammenholdet, indlæringen og forståelsen af sprog, musik og kulturarv skal der indføres obligatorisk morgensang fra Højskolesangbogen.

I stedet for at folkeskolerne drives af landets kommuner, skal de gøres selvejende, så forældrebestyrelsen sammen med skoleledelsen og lærerne får friheden til og ansvaret for at drive skolerne. En folkeskole, hvor der er indflydelse på hverdagens indretning, vil skabe begejstring og engagement i lokalområdet, og det kan kun komme børnene til gode, at de vigtige beslutninger overlades til dem, der kender børn og stof bedst

SUNDHED

ET STÆRKT SUNDHEDSVÆSEN MED TID TIL NÆRVÆR

Gode arbejdsforhold for læger, sygeplejersker og øvrigt hospitalspersonale giver raske og tilfredse patienter. Der skal ikke spildes tid på unødvendig dokumentation og rapportering. Patienter bliver ikke raske og glade af papirarbejde og stempler, men af god og hurtig behandling af et personale, der har tid til det, det er uddannet til og brænder for.

Der skal således uddannes og ansættes flere læger og sygeplejersker, mens der skal skrues ned for dokumentationsbyrden. Samtidig skal den øverste ledelse på offentlige hospitaler blandt andet aflønnes efter patienttilfredshed og ventelister, så arbejdsgangene indrettes fornuftigt.

Privathospitaler og private klinikker skal også spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Privathospitaler er yderst velegnede til at udføre standardoperationer. Det gør de typisk hurtigere, billigere og med færre fejl og en højere patienttilfredshed end offentlige sygehuse.

UDLÆNDINGE

FLERE UDVISNINGER, MERE NØDHJÆLP OG FLERE I ARBEJDE

Selvom gruppen “kun” udgør 9 procent af befolkningen, er halvdelen af alle voldtægtsdømte de sidste to år ikkevestlige indvandrere eller efterkommere. Hele 42 procent af årgang 1987 af mandlige efterkommere af ikkevestlig oprindelse er dømt efter straffeloven, og mandlige efterkommere med somalisk baggrund begår næsten otte gange så meget voldskriminalitet som den gennemsnitlige dansker. Flere af de udlændige, der begår grov kriminalitet, skal udvises, så vi kan øge trygheden, hjælpe ofrene og fjerne en del af grobunden for den mistillid til nydanskere, der vokser frem rundt omkring.

Samtidig skal vi øge nødhjælpen i verdens brændpunkter, så flygtninge ikke skal risikere liv og lemmer på den farefulde færd over Middelhavet. De 220.000 kroner, det koster at give en asylansøger kost og logi i Danmark, kunne hjælpe hele familier, hvis de blev brugt i nærområderne.

Ikkevestlig indvandring koster Danmark 35 milliarder kroner. Hvert år. Mens erhvervsfrekvensen for danske mænd og kvinder i november 2018 var henholdsvis 75 og 74 procent, var den for ikkevestlige mænd 56 procent og for kvinder blot 46. Ser man på indvandrere fra Somalia, arbejder kun 36 procent af mændene og 21 procent af kvinderne. Vi skal have langt flere ikkevestlige indvandrere i arbejde, og vi skal stille krav om, at de tilpasser sig kulturelt.

OM MIG

Jeg stiller op til Folketinget for at forsvare og forbedre det Danmark, vi kender og har arvet. Vi må gøre vores bedste for at levere det videre til næste generation i en friere, rigere, fredeligere og skønnere version. Jeg kæmper for et sammenhængende Danmark hvor oldeforældre, bedsteforældre, forældre og børn alle kan føle sig hjemme.

Jeg er født og opvokset i Århus, men flyttede efter min studentereksamen til Paris, hvor jeg begyndte at studere. Mine studier bragte mig siden til London, Rom og Berlin. Privat er jeg gift, har to små børn og driver mindre familieejede virksomheder, der beskæftiger sig med henholdsvis lædervarer og landbrug.

Jeg holder af natur, kultur, videnskab og folk med mod og virkelyst.

2012 – nu            Doktorand ved Freie Universität Berlin i politisk teori
2007 – 2008        MSc i Philosophy of the Social Sciences, London School of Economics
2001 – 2005        BA i International Business, European School of Economics
1998 – 2001        Student fra Århus Statsgymnasium
1982                    Født i Århus

Telefon: 30398502 Email: david@munkbogballe.com

Deltag i debatten online